فلج صورت

مهر ۱, ۱۳۹۷
فلج صورت

فلج صورت چیست؟

فلج صورت یا فلج بل عارضه ای است که بطور ناگهانی رخ داده و منجر به فلج موقتی برخی اعصاب صورت می شود. این بیماری شایع […]